Ομιλητής : «Ελιά και ελαιόλαδο: επιστήμη και σχολική επιχειρηματικότητα» στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού.

Ομιλητής : «Ελιά και ελαιόλαδο: επιστήμη και σχολική επιχειρηματικότητα» στο Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), σε...

Περισσότερα