Βαθμό Άριστα έλαβε πρόσφατα ο Δρ. Μπασουράκος Ι. Παναγιώτης για τη Διδακτορική Διατριβή του

Δρ. Μπασουράκος - Διδακτορική Διατριβή.

Βαθμό Άριστα 10/10 έλαβε πρόσφατα ο Δρ. Μπασουράκος Ι. Παναγιώτης για τη Διδακτορικη Διατριβή του. Μπασουράκος - Διδακτορική Διατριβή Μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής ήταν οι:

  1. Καθηγητής Απόστολος Στεργιούλας (κύριος επιβλέπων)
  2. Ομότιμος Καθηγητής Κωνσταντίνος Μουντάκης (μέλος)
  3. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Γεώργιος Πανουτσόπουλος (μέλος)
  4. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής Μαρία Τσιρώνη, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Λακωνίας, τ. Πρόεδρος Τμήματος Νοσηλευτικής (μέλος)
  5. Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Νοσηλευτικής Παναγιώτης Ανδριόπουλος (μέλος)
  6. Αναπλ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Ευάγγελος Μενενάκος Χειρουργός Βαριατρικής (μέλος)

Η Διδακτορική του Διατριβή είναι μια εκτενέστατη Επιδημιολογική Μελέτη στη Διατροφή των Λακώνων συμπατριωτών του και την επίπτωση της στην Υγεία τους.

Πηγή: dimotikiagoratislakonias.gr