Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων με βάση την Πολιτική απορρήτου

Ο ιστότοπος basourakos.gr ακολουθεί Πολιτική απορρήτου και εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπροσθέτως για την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής, μη εξουσιοδοτημένης ή παράνομης πρόσβασης σε αυτά, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Φροντίζει για τη νομιμότητα της συλλογής, της επεξεργασίας και την ασφαλή τήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Αυτές σχετίζονται με την προστασία του ατόμου έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος λαμβάνονται υπ’ όψιν οι διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν δυνατότητα παραβίασης των εφαρμοζόμενων τεχνικων μέτρων. Κατ’επέκταση, να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς, να τα χρησιμοποιήσουν.


Cookies

Οι ιστότοποι του Google My Business χρησιμοποιούν cookies για ανάλυση κυκλοφορίας. Για παράδειγμα, τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του αριθμού των επισκεπτών που έχει λάβει ένας δικτυακός τόπος.

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή στις ρυθμίσεις του συστήματος του προγράμματος περιήγησής σας. Η μη αποδοχή των cookies ενδέχεται να οδηγήσει σε περιορισμό των ενεργειών του χρήστη στόν ιστότοπό μας.


Σχόλια

H Πολιτική απορρήτου αφορά την διάδραση με το χρήστη. Από τα σχόλια στον ιστότοπο, συλλέγουμε τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα σχολίων για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων.


Ανακατεύθυνση σε άλλες ιστοσελίδες

Τα άρθρα σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο (π.χ. βίντεο, εικόνες, άρθρα κ.λπ.). Το ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλους ιστότοπους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο επισκέπτης επισκέφθηκε τον άλλο ιστότοπο.

Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με εσάς, να χρησιμοποιούν cookies και να ενσωματώνουν επιπλέον παρακολούθηση τρίτου μέρους. Επίσης να παρακολουθούν την αλληλεπίδρασή σας με αυτό το ενσωματωμένο περιεχόμενο,  εάν έχετε λογαριασμό και έχετε συνδεθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.