Ο Δρ. Παναγιώτης Μπασουράκος, κατέχει πολυετή εμπειρία στην Τριτοβάθμια Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Ως πολύτεκνος πατέρας, δίνει ειδική έμφαση στην εκπαίδευση νηπίων και μαθητών δημοτικού στην υγιεινή διατροφή. Άριστα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με διαδραστικό παιχνίδι και βιωματική εκμάθηση στον άνετο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο του γραφείου.

Η κατάρτιση, η γνώση, η συμβουλευτική, καθώς και ο άρτιος εξοπλισμός του γραφείου, αποτελούν εγγύηση για τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα διατροφής. Η εμπειρία του στο χώρο, του επιτρέπει οι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που παρέχονται να είναι πλήρως εξατομικευμένες.

Συγκεκριμένα, έχουν ως στόχο τη σωστή διατροφική διαπαιδαγώγηση των ασθενών και πελατών μέχρι την τελική επίτευξη των στόχων τους.

Η Ακαδημαϊκή έρευνα οι και ακαδημαϊκές παρουσιάσεις του Δρ. Παναγιώτη Μπασουράκου εκτείνονται τόσο σε Εγχώρια όσο και σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια.

Ομιλεί απταίστως την Αγγλική Γλώσσα και είναι κάτοχος Proficiency με διάκριση, 100% στα προφορικά. Επί σης κατέχει πολύ καλή, πιστοποιημένη γνώση της Ιταλικής Γλώσσας. Ακόμη είναι άριστός γνώστης της Ορολογίας της Διατροφής και της Διαιτολογίας και στις 2 γλώσσες.
Επιπροσθέτως, η διδακτορική του διατριβή είναι μια εκτενέστατη Επιδημιολογική Μελέτη στη Διατροφή των Λακώνων συμπατριωτών του. Σε αυτήν, ο Παναγιώτης Μπασουράκος μελετά εκτενώς η επίπτωση της Λακωνικής διατροφής στην υγεία του ανθρώπου.

Η τεράστια σε μέγεθος και σημαντικότητα για την υγεία των κατοίκων της Λακωνίας είναι παρακαταθήκη για τους Λάκωνες και τις επερχόμενες γενιές Λακώνων να γνωρίζουν τα Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά της Περιφερειακής Ενότητάς τους.  Η μοναδικότητα της Έρευνας για τη Διατροφή των Λακώνων συμπατριωτών του έγκειται στο ότι ποτέ άλλοτε δεν έχει εφαρμοστεί συνδυαστικά συλλογή, αποτύπωση και εκτενέστατη στατιστική ανάλυση στοιχείων που αφορούν στη Διατροφή, Φυσική Δραστηριότητα, Τρόπο Ζωής.