• Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής
  • Μεταπτυχιακό με τίτλο: Διατροφή, Υγεία και Τρόπος Ζωής
  • Διδακτορικό δίπλωμα με βαθμό Άριστα 10/10, με Τίτλο:Διατροφή & Ποιότητα Ζωής Κατοίκων της Λακωνίας Μέσης Ηλικίας (35-65)
  • Μέλος των  Ένωσης Διαιτολόγων-Διατροφολόγων Ελλαδος,Royal Society of Medicine, British Nutrition Society, Association for Nutrition
  • Δεκάδες Προφορικές Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια και Δημοσιεύσεις σε Έγκριτα Επιστημονικά Περιοδικά στον Τομέα της Διατροφής-Διαιτολογίας.