Λογισμικό οπτικοποίησης σωματομετρήσεων

Χρησιμοποιώντας Λογισμικό Οπτικοποίησης Σωματομετρήσεων, παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης για τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος.

Επίσης, γίνεται διαχείριση του σωματικού βάρους και στοχοποίηση του βάρους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επιπρόσθετα, έχουμε τη δυνατότητα υπολογισμού κινδύνου καθώς και βασικών μετρήσεων.


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Το λογισμικό SOMA, ενοποιεί σε ένα μόνο σύστημα λειτουργίες όπως Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος και πλήρως παραμετρικά Ερωτηματολόγια και Διαχείριση Βάρους. Επίσης Στοχοποίηση, ο Υπολογισμός Κινδύνου και βασικές μετρήσεις που προαναφέρθηκαν , καθώς και πλήθος αναφορών και εξειδικευμένων εκτυπώσεων. Όλα τα προαναφερθέντα είναι μέρος αυτής της ενοποίησης.

Με το εξειδικευμένο Λογισμικό Οπτικοποίησης Σωματομετρήσεων, συγκεκριμένα, έχουμε τη δυνατότητα παραμετρικών εκτυπώσεων Trend Analysis και ειδικά σχεδιασμένων παιδικών εκτυπώσεων. Γίνεται προσαρμογή των τιμών βάση ερευνών και προβολή των αιματολογικών στοιχείων.

Το διαιτολογικό γραφέιο μας αντιμετωπίζει κάθε περίπτωση ξεχωριστά τόσο σε διατροφικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο συμβουλευτικής (coaching). Έτσι εξασφαλίζουμε την άρτια διεξαγωγή του προγράμματος, την υιοθέτηση νέων καθημερινών υγιεινών συνηθειών και γενικότερα την επίτευξη των δικών σας ξεχωριστών στόχων. Σκοπός μας είναι ο πελάτης να οργανώνει την καθημερινότητά του με τρόπο που τον βολεύει και εξυπηρετεί την ευεξία του σώματός του.

Η χρήση του Λογισμικού Οπτικοποίησης Σωματομετρήσεων μπορεί να γίνει από τον διαιτολόγο σας Π. Μπασουράκο και μέσω online ραντεβού. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του για να αναλάβει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα δίαιτας – διατροφής βασισμένο στα αποτελέσματα του λογισμικού.