Η λιπομέτρηση – τμηματική ανάλυση βοηθά στην κατανόηση της επίδρασης της διατροφής και της άσκησης σε σχέση με τα επίπεδα των συστατικών στοιχείων του σώματός σας. Πρόκειται για μία από τις βασικότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες μας. Εξειδικεύει την ανάλυση παρουσιάζοντας το λίπος και τον μυϊκό ιστό σε κάθε χέρι, πόδι και κορμό. Με την λιπομέτρηση – τμηματική ανάλυση, έχουμε σαφή αποτελέσματα για τα παρακάτω στοιχεία.


λιπομέτρηση-τμηματική ανάλυση
 • Λίπος %
 • Λίπος kg
 • Άλιπη μάζα
 • Μυϊκή μάζα
 • Συνολικά υγρά σώματος
 • Εξωκυττάριο υγρό
 • Ενδοκυττάριο υγρό
 • Δείκτης μάζας σώματος
 • Οστική μάζα
 • Σωματική κατάταξη
 • Σπλαχνικό λίπος
 • Αναλογία ECW/TBW
 • Βασικός μεταβολικός ρυθμός
 • Phase Angle
 • Basal Metabolic Rate indicator
 • Μεταβολική ηλικία
 • Κατανομή σωματικού λίπους
 • Ισορροπία μυϊκής μάζας
 • Επίδοση μυών κάτω άκρων

ΣΠΛΑΧΝΙΚΟ ΛΙΠΟΣ

Το λίπος που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα στην περιοχή του πυρήνα του σώματος, γύρω από το στομάχι.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Η λειτουργία αυτή υπολογίζει τον Βασικό Μεταβολισμό (ΒΜR) χρησιμοποιώντας ειδικούς αλγόριθμους υπολογίζει την ηλικία που αντιστοιχεί σε αυτόν. Aν η μεταβολική ηλικία είναι υψηλότερη από την πραγματική είναι μια ένδειξη ότι πρέπει να βελτιώσετε τον μεταβολικό ρυθμό.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗΣ

Μετράται το ενδοκυττάριο και το εξωκυττάριο υγρό δηλαδή το ποσοστό σωματικού υγρού που βρίσκεται εντός και εκτός των κυττάρων αντίστοιχα . Η μέτρηση αυτή είναι μία αξιολόγηση για την σωστή ενυδάτωση, την κατακράτηση υγρών και το οίδημα. Χρησιμοποιείται ευρέως στην κλινική και στην αθλητική διατροφή.