Πάντα πρωταθλητές, οι διαιτώμενοι μας, Boxers του Ολυμπιακού