Σειρά σεμιναρίων «Διατροφικές Παραμβάσεις σε Βαριατρικούς Ασθενείς» στο Κέντρο Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών  υπό την Αιγίδα του National Centre of Eating Disorders του Ηνωμένου Βασιλείου, που μεταδώθηκαν ζωνατανά από την Σπάρτη σε όλη την Ελλάδα!

 

Σεμινάριο Διατροφικών παρεμβάσεων σε βαριατρικούς ασθενείς Σεμινάριο που απευθύνεται σε πτυχιούχους/φοιτητές Διαιτολόγους-Διατροφολόγους και Επαγγελματίες Υγείας με συναφές αντικείμενο. Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να παρουσιαστεί η διατροφική διαχείριση των ασθενών πριν και μετά από ανάλογες επεμβάσεις.  Οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διατροφική διαχείριση των ασθενών κατηγοριοποιούνται σε:

 

  • Προεγχειρητική εκτίμηση/εκπαίδευση
  • Διατροφή κατά τη μετεγχειρητική πορεία
  • Χρήση συμπληρωμάτων διατροφής και μακροχρόνια παρακολούθηση. Η διατροφική διαχείριση είναι σύνθετη και πρέπει να διατηρηθεί σε μακροχρόνια βάση. Η ύπαρξη καλά τεκμηριωμένων κατευθυντήριων γραμμών είναι επιτακτική ανάγκη για κάθε επαγγελματία υγείας προκειμένου να παρέχει μια ασφαλή φροντίδα προς τα άτομα που επιλέχθηκαν να ακολουθήσουν τις συγκεκριμένου είδους επεμβάση

Δομή Μαθημάτων

1ο Μάθημα
•    Βαριατρικές επεμβάσεις - Παρουσίαση Τεχνικών: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα Κάθε Επέμβασης
•    Γαστρική παράκαμψη κατά ROUX EN Y
•    Κάθετη γαστρεκτομή SLEEVE (Γαστρικό μανίκι)
•    Ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος
•    Χολοπαγκρεατική εκτροπή SCOPINARΟ και δωδεκαδακτυλικό
•    Κατευθυντήριες γραμμές για την διατροφική παρέμβαση
•    Προ-εγχειρητική Αξιολόγηση
•    Εκπαίδευση και προετοιμασία ασθενούς
•    Ενημέρωση και ανάλυση για τα βήματα της Θεραπευτικής Διαδικασίας
•    Η καθοριστική σημασία του επαγγελματία διαιτολόγου στην επιστημονική ομάδα Διαιτολόγος-Χειρουργός-Ψυχολόγος-Ψυχίατρος
•    Διαδικασία λήψης κατάλληλου ιατρικού ιστορικού
•    Αξιολόγηση κατάλληλων εργαστηριακών εξετάσεων
•    Ψυχιατρική εκτίμηση
•    Ερωτήσεις

 

2ο Μάθημα
•    Διατροφή για το 1ο στάδιο μετά την επέμβαση
•    Μετεγχειρητική Διατροφή - Μέρες 1-2
•    Μετεγχειρητική διατροφή - Μέρες 3-9
•    Μετεγχειρητική διατροφή - Μέρες 10-14
•    Μετεγχειρητική διατροφή - Μέρες 15-21 (3η εβδομάδα)
•    Μετεγχειρητική διατροφή - Μέρες 22-28 (4η εβδομάδα)
•    Μετεγχειρητική διατροφή - Μέρες 29-36 (5η εβδομάδα)
•    Ερωτήσεις

3ο Μάθημα
•    Διατροφή στην μακροχρόνια μετεγχειρητική διατροφή
•    Διαδικασία αξιολόγησης της πορείας του μετεγχειρητικού ασθενούς
•    Εκπαίδευση μετεγχειρητικού ασθενούς
•    Συμπληρώματα Διατροφής
•    Ευρήματα Ερευνών μακροχρόνια μετεγχειρητικών ασθενών
•    Συμπεράσματα
•    Βιβλιογραφία
•    Ερωτήσεις

Ο Διαιτολόγος δρ.Παναγιώτης Μπασουράκος , απόφοιτος της εκπαίδευσης Master Practitioner in Eating Disorders, συνεργάτης του ΚΕΑΔΔ (Κέντρο Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών) παρουσίασε όλες τις οδηγίες για τις απαραίτητες διατροφικές παρεμβάσεις πριν και μετά από βαριατρικές χειρουργικές επεμβάσεις.
Στο συγκεκριμένο σεμινάριο ενημέρωσε με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, επαγγελματίες πτυχιούχους Διαιτολόγους-Διατροφολόγους,  και σε τρία μαθήματα παρουσιάστηλαν όλα τα απαραίτητα εργαλεία και δεξιότητες για την καλύτερη διαχείριση των βαριατρικών ασθενών.

Τα σεμινάρια που παρουσίασε ο δρ Μπασουράκος διαδικτυακά από την Σπάρτη σε όλο το δίκτυο συνεργατών του Κέντρου Αντιμετώπισης Διατροφικών Διαταραχών ανά την Ελλάδα, ήταν υπό την Αιγίδα του National Centre of Eating Disorders του Ηνωμένου Βασιλείου.

 

Πηγές :