Ο Μεταβολικός Ρυθμός Ηρεμίας (RMR) είναι η ελάχιστη ποσότητα θερμίδων που καταναλώνονται ώστε το σώμα να διατηρήσει τις ζωτικές του λειτουργίες. Σε άτομα που κάνουν καθιστική εργασία, ο RMR αποτελεί το 80% της συνολικής τους ημερήσιας ενεργειακής δαπάνης.
Η μέτρηση του μεταβολισμού σας είναι εύκολη και γρήγορη. Με την μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής δοκιμαστικής μέτρησης του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας (RMR) με τον αναλυτή μεταβολισμού Fitmate PRO.Απλά αναπνέετε κανονικά μέσα από μία μάσκα για 15 λεπτά. Στο τέλος της μέτρησης θα μάθετε το ακριβές ποσό των θερμίδων που το σώμα σας καταναλώνει καθημερινά.