Η μέτρηση του μεταβολισμού σας είναι εύκολη και γρήγορη. Με την μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας παρέχεται η δυνατότητα δοκιμαστικής μέτρησης του μεταβολικού ρυθμού ηρεμίας (RMR). Η Μέτρηση Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας πραγματοποιείται με τον αναλυτή μεταβολισμού Fitmate PRO . Πρόκειται για μία από τις γρήγορες και αποτελεσματικές υπηρεσίες μας καθώς ο εξοπλισμός της είναι τελευταίας τεχνολογίας. Απλά αναπνέετε κανονικά μέσα από μία μάσκα για 15 λεπτά.

Πραγματοποιείται τεστ με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας, με τον αναλυτή μεταβολισμού Fitmate Pro.

Υψηλή Ακρίβεια: Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται προέρχεται από περισσότερο από 35 χρόνια εμπειρίας της Cosmed στην ανάπτυξη καρδιαναπνευστικών μηχανημάτων.

Εξαρτήματα συσκευών, αλγόριθμοι, τεχνικές λύσεις έχουν επιλεχθεί για να εγγυηθούν την υψηλότερη ακρίβεια για κάθε χρήση. Πιστοποιημένο με βάση τα Gold Standard.

Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας

ΚΑΡΔΙΟΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Η τεχνολογία Fitmate, κατά τη Μέτρηση Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας, παρέχει δοκιμές μέγιστου και υπομέγιστου VO2 με τα περισσότερα κυκλοεργόμετρα και διαδρόμους της αγοράς (h/p/ cosmos, Ergoline, Monark κλπ.).

 • VO2, αερισμός, καρδιακός ρυθμός και σχετικές παραμέτρους με ρυθμό δειγματοληψίας 15 δευτερολέπτων
 • Προκαθορισμένα πρωτόκολλα άσκησης μέγιστου και υπομέγιστου VO2 και καθορισμένα από το χρήστη
 • Προκαθορισμένα ή προσαρμοσμένα πρωτόκολλα άσκησης (Bruce, cycle, ramp κ.λπ.)
 • Αυτόματη και ρυθμιζόμενη ανίχνευση Αναερόβιου Κατωφλιού
 • Αυτόματη αντιστάθμιση RQ κατά τη διάρκεια της ηρεμίας και της βαθμιαίας άσκησης
 • Εργομετρικός έλεγχος μέσω αυτόματου ή χειροκίνητου πρωτοκόλλου.
 • Μέτρηση καρδιακού ρυθμού με ασύρματη ζώνη (περιλαμβάνεται) ή TTL από ECG (προαιρετικό)
 • Υπολογισμός ζωνών προπόνησης με βάση τη σχέση μεταξύ VO2 και HR (τόσο στο μέγιστο όσο και στο υπομέγιστο τεστ)
 • Προειδοποιήσεις και μηνύματα ελέγχου (διαρροές μάσκας, μοτίβο αναπνοής κλπ.) εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της δοκιμής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ

 • Μυϊκή ικανότητα, αντοχή και ευελιξία
 • Σύσταση σώματος
 • Βασικές μετρήσεις (περιφέρειες, αρτηριακή πίεση κτλ)
 • Πρόγραμμα άσκησης βασισμένο στον ACSM, με βάση δεδομένων με ασκήσεις και εικόνες για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 • Ανάλυση καρδιαγγειακού κινδύνου (μόνο στο λογισμικό του υπολογιστή)

ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 • Μετρά την ακριβή κατανάλωση οξυγόνου σε ηρεμία (REE, RMR). Οι δοκιμές μπορούν να εκτελεστούν με μάσκα προσώπου σιλικόνης πολλαπλής χρήσης ή με επιστόμιο και αντιβακτηριδιακό φίλτρο ή με διάφανο θόλο-canopy (προαιρετικά).
 • Εξατομικευμένα προγράμματα διαχείρισης βάρους με βάση το Ενεργειακό Ισοζύγιο
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα άσκησης μέσω του λογισμικού προγράμματος στον υπολογιστή (βάση τροφίμων USDA).