Λήψη δερματοπτυχών με το όργανο ακριβείας Harpenden, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος (από το οποίο εκτιμάται το σωματικό λίπος).

Το δερματοπτυχόμετρο Harpenden είναι όργανο ακριβείας, έχει καθιερωθεί εδώ και 40 χρόνια.

• Διαβάθμιση: 0,20 mm

• Μέγιστο Άνοιγμα: έως 80 mm

• Πίεση Μέτρησης: 10 gms/mm2 (σταθερά πάνω από το όριο)

• Ακρίβεια: 99,00%

• Επαναληψιμότητα: 0,20 mm

Θεωρείται ο “χρυσός κανόνας”(golden standard) μέτρησης χιλιοστών λίπους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ο παχυμετρικός διαβήτης HARPENDEN HSK-ΒΙ φέρει το σήμα πιστότητας CE mark.