Το διαιτολογικό γραφείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη μέτρηση δερματοπτυχών. Χρησιμοποιείται το όργανο ακριβείας Harpenden, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος (από το οποίο εκτιμάται το σωματικό λίπος).

Η χρήση της δερματοπτυχής για τον υπολογισμό του υποδόριου λίπους έχει εξελιχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.


HARPENDER & ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


Το δερματοπτυχόμετρο Harpenden είναι πρωτοπόρο όργανο ακριβείας το οποίο έχει καθιερωθεί εδώ και 40 χρόνια. Δεκάδες εξισώσεις έχουν αναπτυχθεί για τον υπολογισμό της σωματικής πυκνότητας με κορυφαίες αυτές των Durnin & Womersley και των Jackson & Pollock. Η εξίσωση που μετατρέπει την πυκνότητα του λίπους σε % λίπους είναι η εξίσωση Siri.
Θεωρείται ως το δερματοπτυχόμετρο αναφοράς για μετρήσεις υποδόριου λιπώδους ιστού. Ορισμένα από τα τεχνικά χαρακτηριστικά του είναι τα παρακάτω.

• Διαβάθμιση: 0,20 mm
• Μέγιστο Άνοιγμα: έως 80 mm
• Πίεση Μέτρησης: 10 gms/mm2 (σταθερά πάνω από το όριο)
• Ακρίβεια: 99,00%
• Επαναληψιμότητα: 0,20 mm

Θεωρείται ο “χρυσός κανόνας”(golden standard) μέτρησης χιλιοστών λίπους στην διεθνή επιστημονική κοινότητα. Ο παχυμετρικός διαβήτης HARPENDEN HSK-ΒΙ φέρει το σήμα πιστότητας CE marking.

Η επιλογή των σωστών σημείων μέτρησης είναι το πολύ σημαντικό στοιχείο για τον υπολογισμό των δερματοπτυχών. Ο Π. Μπασουράκος με την πολυετή εμπειρία που διαθέτει, εξασφαλίζει το πιο αντπροσωπευτικό αποτέλεσμα ανά περίπτωση στην Μέτρηση δερματοπτυχών.

Επικοινωνήστε με το διαιτολογικό γραφείο μας για την παροχή πλήρως εξατομικευμένων υπηρεσιών που ταιριάζουν στην περίπτωσή σας.

Μέτρηση δερματοπτυχών