Διατροφοεξαρτώμενες Παθολογικές Καταστάσεις

Στο ευρύ πλάισιο των υπηρεσιών μας βρίσκεται η εκπόνηση ανα περίπτωση συγκεκριμένης διατροφής για όλες τις διατροφοεξαρτώμενες παθολογικές καταστάσεις.

• Υπερλιπιδαιμίες-Δυσλιπιδαιμίες
• Αρτηριακή Υπέρταση
• Σακχαρώδη Διαβήτη
• Σιδηροπενική Αναιμία
• Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
• Τροφικές Αλλεργίες
Οστεοπενία-Οστεοπόρωση κλπ.