Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος

Δείτε την κατανομή λίπους με Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος: Λιπώδης – άλιπη μάζα, οστική-μυϊκή μάζα, πρωτεΐνες-συνολικά υγρά,  ενδοκυττάριο-εξωκυττάριο υγρό, μεταβολική ηλικία, σπλαχνικό λιπος κ.ά.

Λογισμικό οπτικοποίησης σωματομετρήσεων
Παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης για τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος, διαχείριση σωματικού βάρους, στοχοποίηση σωματικού βάρους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,υπολογισμός κινδύνου, βασικές μετρήσεις
Μέτρηση Μεταβολικού Ρυθμού
Πραγματοποίηση τεστ μέτρησης Μεταβολικού Ρυθμού Ηρεμίας, με τη μέθοδο της έμμεσης θερμιδομετρίας, με τον αναλυτή μεταβολισμού Fitmate PRO & Μέτρηση VO2Submax με κυκλοεργόμετρο της Monark
Αξιολόγηση Οξειδωτικού Στρες: Sat Self
Ελέγχει την ορθή κατανάλωση συμπληρωμάτων διατροφής,του διατροφικού σχήματος που ακολουθείται,την επιτυχία οποιασδήποτε αντιοξειδωτικής αγωγής ή άλλων φαρμακευτικών θεραπειών,παθολογικές καταστάσεις
Μέτρηση δερματοπτυχών
Λήψη δερματοπτυχών με το όργανο ακριβείας Harpenden, σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται για μετρήσεις λίπους στην επιφάνεια του δέρματος (από το οποίο εκτιμάται το σωματικό λίπος)
Προπλάσματα εκπαίδευσης στα τρόφιμα

Παρέχεται η μοναδική δυνατότητα οπτικοποίησης των μερίδων τροφίμων και ποτών, με ειδικά προπλάσματα τροφίμων