Παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης για τμηματική ανάλυση σύστασης σώματος, διαχείριση σωματικού βάρους, στοχοποίηση σωματικού βάρους με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα,υπολογισμός κινδύνου, βασικές μετρήσεις. Το λογισμικό SOMA, ενοποιεί σε ένα μόνο σύστημα λειτουργίες όπως Τμηματική Ανάλυση Σύστασης Σώματος, πλήρως παραμετρικά Ερωτηματολόγια, Διαχείριση Βάρους, Στοχοποίηση, Υπολογισμός Κινδύνου και βασικές μετρήσεις και πλήθος αναφορών και εξειδικευμένων εκτυπώσεων (π.χ. παιδική εκτύπωση, trend analysis, statistics)