• Υπερλιπιδαιμίες-Δυσλιπιδαιμίες
• Αρτηριακή Υπέρταση
• Σακχαρώδη Διαβήτη
• Σιδηροπενική Αναιμία
• Παθήσεις Πεπτικού Συστήματος
• Τροφικές Αλλεργίες
• Οστεοπενία-Οστεοπόρωση κλπ.