Η καρδιο-αναπνευστική ικανότητα είναι η μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς και κατανάλωσης οξυγόνου του οργανισμού, κατά την άσκηση αυξανόμενης έντασης. Ο έλεγχος του μεταβολισμού της άσκησης και της καρδιο-αναπνευστικής ικανότητας παρέχει μια λεπτομερή και κατανοητή εικόνα της γενικότερης φυσικής σας κατάστασης.

Ο εξεταζόμενος εκτελεί ένα πρόγραμμα αυξανόμενης άσκησης σε εργοποδήλατο της MONARK για 10-15 λεπτά ενώ αναπνέει μέσα από μια μάσκα με σκοπό να επιτύχει την μέγιστη προσπάθεια. Εξάγονται εξατομικευμένα αποτελέσματα για « ζώνες προπόνησης» .